ноември 25, 2008

WWF

Добри реклами на междуна-родната природо-защитна организация WWF.

И още >>>

ноември 13, 2008

Фото албум


Снимките от ваканциите. За жалост вече са такива. Къде останаха добрите стари албуми?! Мрънкам, но вече и аз не правя хартиени снимки. Стана по-лесно така, по-бързо, по-лошо...

ноември 04, 2008

Тост II

***
Известно е, че когато Господ правил жените, във всяка поставил по една бучка захар, а само в една от тях сложил две. Оттогава всички мъже търсят онази жена, в която бучките захар са две.

Да пием за онези, които са я намерили!

***
Заспорили трима вълшебници кой от тях може да обиколи земята за най-кратко време.
Първият размахал ръце, ударил чело в земята и се превърнал в ястреб. Вторият размахал ръце, ударил чело в земята и се превърнал в сокол. А третият размахал ръце, ударил чело в земята и получил мозъчно сътресение и фрактура на трети и четвърти шийни прешлени.

Да пием за това, винаги правилно да оценяме възможностите си!

***
Корабокрушение. Оцелява само един англичанин. Изхвърлен е на пустинен остров. След години дрехите му стават на прах, остава само добрият стар джентълменски цилиндър.
Ново корабокрушение. Оцелява само една дама. Изхвърлена е на същия пустинен остров. Англичанинът отива да я посрещне.
По джентълменски се прикрива с цилиндъра. Все пак от радост протяга ръце към дамата да я прегърне.

Да пием за силата която държи цилиндъра!

***
Три девойки били превърнати за прегрешения в три рози. За да възвърнат отново стария си вид, трябвало да отидат на поклонение в храма на Целомъдрения Бог, който бил на края на Голямата пустиня. Тръгнали те, но съвсем скоро (и естествено) в пустинята ожаднели. Срещнали едно кладенче.
"Кладенче дай ни водичка" - помолили розите.
"Ще дам водичка на тази, която ми даде листенце" - отговорило кладенчето.
Първата помислила малко, дала и пила водичка. Втората си казала: "Не съм толкова жадна, ще пия по-нататък". Третата възкликнала "Как ще си давам от листенцата" и отминала.
По някое време пак ожаднели. Насреща им друго кладенче.
"Кладенче дай ни водичка" - помолили те.
"Ще дам водичка на тази, която ми даде листенце" - отговорило кладенчето.
Първата роза дала листенце отново. Втората този път дала, а третата пак не дала.
И така вървели през пустинята и когато срещнели кладенче първата винаги давала, втората ту давала, ту не давала, а третата никога не давала.
Накрая - в храма на Целомъдрения Бог, пристигнали една съвършено свежа ... дръжка от роза, една полуизсъхнала, полупроскубана роза и една съвършено изсушена ... мумия на роза.

Да пием за вечното женско недоумение, кога на кого и по колко да даваме!