август 30, 2006

Цитирам Тери Пратчет

http://www.terrypratchettbooks.com/

..."От гледна точка на костенурката дори най-красивият човек е само ходила, далече щръкнала глава и някъде там горе долният край на чифт ноздри."

..."Тя се беше разположила удобно на креслото, което и стоеше така, сякаш бе изработено от моделиер, комуто току-що са казали, че тази пролет на мода ще бъдат възтесните в бедрата кресла!"

..."Горкия старец вече беше почнал да мисли за нематериалното."

..."Точно в този миг звънецът напомни за себе си."

..."Животът му не струваше и колкото повърнато от болно куче."

..."Лицето му приемаше крайно отблъскващи форми - брадата му бе предприела поход към челото, но някъде по средата на пътя се бе отказала."

..."Моят чичо не би извадил и 1 цент от еднопосочните си джобове."

..."Тази наденица ми се струва е приготвена от доволно прасе."

..."Толкова много бързах да изляза от тая стая, че без малко да се натъкна на себе си, излизащ през вратата."

..."чувствах се като 1000 долара на цяло."

..."-Защо пие Ваймс?
- От униние.
- Заради какво му е унинието?
- Понякога заради това, че не си е пийнал достатъчно"

..."Мирисът на смрадливците обикновено остава дълго време след като си тръгнат. Този на Дъртия Смрадлив Рон пристигаше преди него и си намираше място."

..."Ноби Нобс имаше много добра колекция от пъпки по лицето. Само стой отстрани и гледай какви трикове ще ти покаже с тях."

август 20, 2006

Метла

Модерна метла! Незаменимите метли на уличните чистачи вече имат нов търговски и ... европейски вид - в приятни цветове, пластмасови, ергономични и надяваме се толкова ефективни като добрите им стари посестрими :)

август 19, 2006

Деца пишат до Бог (IV)

Латвийския писател Михаил Димов задал три въпроса за Бог на деца от 6 до 10 годишна възраст и събрал отговорите в книжка. Това е руския оригинал.

За какво би искал да попиташ Бог?
За какво би искал да помолиш Бог?
Какво би искал да разкажеш на Бог?

-------
Защо у нас вкъщи животът е толкова кучешки, че нито една котка не издържа? Андрей, 4 клас

И за чуждопланетяните ли ще има също край на света?
Льова, 2 клас

Защо нашите рани зарастват, а твоите не? Денис, 4 клас

Кое е най-най-последното число в живота? Света, 4 клас

Какво щеше да има на Земята, ако Адам и Ева не бяха нарушили Твоята заповед за ябълките? Валентин, 4 клас

Бих искал да знам, какво е набелязано при Тебе: още едно наводнение или Земята ще изгори с огнен пламък? Кирил, 4 клас

В различните книги Тебе те описват по различен начин. Къде да намеря Твоя снимка? Пък била тя и допотопна? Рая, 3 клас

Аз се родих, погледнах, а светът е вече толкова зъл, жесток.
Андрей, 4 клас


Какво не ти харесва в нашия живот? Славик, 2 клас

На тебе харесва ли ти моя дядо? Елла, 2 клас

Защо се уча толкова лошо? Може би заради учителите, а?
Гена, 3 клас

Защо по-рано зверовете са говорили, а сега не умеят? Ами спомни си, де, дори Змията е разговаряла с Ева. Ева, 3 клас

Ти защо си направил човека главен на Земята? Олег, 4 клас

А ако всички хора попаднат в рая, ще стигне ли мястото за всички? Андрей, 3 клас

Вярно ли е, че преди Тебе всички хора са били маймуни?
Сергей, 4 клас

Ти смееш ли се някога? Плачеш ли? Олга, 3 клас

А атеистите молят ли те за нещо? Ояр, 3 клас

А ние да не би да сме Твоите играчки? Саша, 2 клас

Защо човекът не се излюпва от яйцето? Тима, 2 клас

Все пак кой е създал човека — Ти ли трудът? Рафик, 3 клас

Ти защо всичко прощаваш на хората, а учителите — не?
Костя, 2 клас

Ако аз отида в ада, Ти ще ме видиш ли там и ще гледаш ли как се издевават над мен? Глеб, 3 клас

Там при Тебе красиво ли е или не? Серьожа, 2 клас

Ти щастлив ли си? Евелина, 1 клас

На какъв език говорят душите? Рая, 4 клас

Когато още ме нямаше, Ти знаеше ли че ще ме има? Леня, 4 клас

Ако нещо ме боли, това означава че Ти ми се сърдиш ли?
Гога, 4 клас

Каква марка е твоята кола? Божествена? Кузя, 4 клас

Славата не Ти ли пречи да живееш? Вася, 3 клас

Колко са вярващите сред вярващите? Зоя, 4 клас

Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе? Игор, 3 клас

Когато вече няма да ме има, аз ще виждам ли себе си?
Толик, 2 клас

чера аз прочетох, че е умрял един вестник. Къде ще пратиш душата му? Саша, 4 клас

Как се става спомен? Миша, 4 клас

Ти си директор на времето ли? Нона, 2 клас

Аз много ли те излагам? Вова, 4 клас

Може ли понякога да ти се присънвам? Валера, 3 клас

Ти в какъв вид живееш? Ерик, 4 клас

Направи така, че лятото да дойде завинаги. Жора, 4 клас

Скъпи Боже, моля те, направи така, че започвайки от баба и завършвайки със слоновете, всички да бъдат щастливи, сити и обути. Тоня, 2 клас

Дядо Боже, нека да живея толкова, колкото иска мама.
Вера, 1 клас

Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря и на другите ми бащи. Никита, 2 клас

Господи, аз съм Ти благодарна за всичко, което Ти по-рано си направил за мен. Но ми помогни сега. Моят татко е в затвора без да има защо и ето той вече е там 8 месеца. Аз го чакам през цялото време. Ако имах възможност, щях да го освободя. Аз много те моля, помогни ми. Това е най-голямата ми молба. После вече никога няма да те безпокоя. Дори ако се случи да умирам. Ира, 4 клас

Аз бих искал Ти да ми станеш баща. Да си купим кола. Ауди-100. Валентин, 4 клас
Искам всички хора да живеят щастливо и всички деца да се държат добре с родителите си и да не са бандити. Женя, 2 клас

Дай ми вълшебна пръчица и ще Те оставя на мира. Гарик, 2 клас

Моля те, направи живота по-прост. Павел, 4 клас

Покажи ми тихичко поне един ангел. Рая, 2 клас

Направи така, че през втория си живот да се родя във Франция и да бъда момче. Кира, 4 клас

Прости всички, които не са кръстени, и мен заедно с тях.
Филип, 3 клас

Господи, аз искам да умра без да ме боли. Таня, 4 клас

Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно. Вася, 2 клас

За какво да те помоля? Ами че Ти сам всичко знаеш. Алик, 4 клас

Изненадай ме, Господи. Артур, 3 клас

Когато умра, не искам нито в рая, нито в ада. Искам при Тебе. Вера, 3 клас

Изпари моите грехове. Толик, 3 клас

Хайде да се срещнем преди смъртта. Юра, 2 клас

Не моля за себе си, за човечеството моля. Направи така, че всички на света да живеят с 11 години повече, отколкото им се полага. Артур, 2 клас

Нека моя татко и моят дядо да станат ангели - те ще ме пазят. Женя, 1 клас

Покажи ме моля те на целия свят. Алла, 2 клас

Дай ми 1000000000000000000 долара. Ерик, 4 клас

Покажи ми как Ти ме обичаш. Ерна, 2 клас

Бих искала да дойда при Тебе на гости вкъщи. За една седмица. Алена, 1 клас

Пише Ти Антон. Ако е възможно, сътвори така, че моите любими играчки да оживеят. Антон, 2 клас

В една книжка прочетох стихотворение, че Ти си изпратил на враната парче сирене. Не можеш ли и на мен също да ми изпратиш? Много ми харесва. Вовка, 2 класСледва продължение...