август 19, 2006

Деца пишат до Бог (IV)

Латвийския писател Михаил Димов задал три въпроса за Бог на деца от 6 до 10 годишна възраст и събрал отговорите в книжка. Това е руския оригинал.

За какво би искал да попиташ Бог?
За какво би искал да помолиш Бог?
Какво би искал да разкажеш на Бог?

-------
Защо у нас вкъщи животът е толкова кучешки, че нито една котка не издържа? Андрей, 4 клас

И за чуждопланетяните ли ще има също край на света?
Льова, 2 клас

Защо нашите рани зарастват, а твоите не? Денис, 4 клас

Кое е най-най-последното число в живота? Света, 4 клас

Какво щеше да има на Земята, ако Адам и Ева не бяха нарушили Твоята заповед за ябълките? Валентин, 4 клас

Бих искал да знам, какво е набелязано при Тебе: още едно наводнение или Земята ще изгори с огнен пламък? Кирил, 4 клас

В различните книги Тебе те описват по различен начин. Къде да намеря Твоя снимка? Пък била тя и допотопна? Рая, 3 клас

Аз се родих, погледнах, а светът е вече толкова зъл, жесток.
Андрей, 4 клас


Какво не ти харесва в нашия живот? Славик, 2 клас

На тебе харесва ли ти моя дядо? Елла, 2 клас

Защо се уча толкова лошо? Може би заради учителите, а?
Гена, 3 клас

Защо по-рано зверовете са говорили, а сега не умеят? Ами спомни си, де, дори Змията е разговаряла с Ева. Ева, 3 клас

Ти защо си направил човека главен на Земята? Олег, 4 клас

А ако всички хора попаднат в рая, ще стигне ли мястото за всички? Андрей, 3 клас

Вярно ли е, че преди Тебе всички хора са били маймуни?
Сергей, 4 клас

Ти смееш ли се някога? Плачеш ли? Олга, 3 клас

А атеистите молят ли те за нещо? Ояр, 3 клас

А ние да не би да сме Твоите играчки? Саша, 2 клас

Защо човекът не се излюпва от яйцето? Тима, 2 клас

Все пак кой е създал човека — Ти ли трудът? Рафик, 3 клас

Ти защо всичко прощаваш на хората, а учителите — не?
Костя, 2 клас

Ако аз отида в ада, Ти ще ме видиш ли там и ще гледаш ли как се издевават над мен? Глеб, 3 клас

Там при Тебе красиво ли е или не? Серьожа, 2 клас

Ти щастлив ли си? Евелина, 1 клас

На какъв език говорят душите? Рая, 4 клас

Когато още ме нямаше, Ти знаеше ли че ще ме има? Леня, 4 клас

Ако нещо ме боли, това означава че Ти ми се сърдиш ли?
Гога, 4 клас

Каква марка е твоята кола? Божествена? Кузя, 4 клас

Славата не Ти ли пречи да живееш? Вася, 3 клас

Колко са вярващите сред вярващите? Зоя, 4 клас

Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе? Игор, 3 клас

Когато вече няма да ме има, аз ще виждам ли себе си?
Толик, 2 клас

чера аз прочетох, че е умрял един вестник. Къде ще пратиш душата му? Саша, 4 клас

Как се става спомен? Миша, 4 клас

Ти си директор на времето ли? Нона, 2 клас

Аз много ли те излагам? Вова, 4 клас

Може ли понякога да ти се присънвам? Валера, 3 клас

Ти в какъв вид живееш? Ерик, 4 клас

Направи така, че лятото да дойде завинаги. Жора, 4 клас

Скъпи Боже, моля те, направи така, че започвайки от баба и завършвайки със слоновете, всички да бъдат щастливи, сити и обути. Тоня, 2 клас

Дядо Боже, нека да живея толкова, колкото иска мама.
Вера, 1 клас

Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря и на другите ми бащи. Никита, 2 клас

Господи, аз съм Ти благодарна за всичко, което Ти по-рано си направил за мен. Но ми помогни сега. Моят татко е в затвора без да има защо и ето той вече е там 8 месеца. Аз го чакам през цялото време. Ако имах възможност, щях да го освободя. Аз много те моля, помогни ми. Това е най-голямата ми молба. После вече никога няма да те безпокоя. Дори ако се случи да умирам. Ира, 4 клас

Аз бих искал Ти да ми станеш баща. Да си купим кола. Ауди-100. Валентин, 4 клас
Искам всички хора да живеят щастливо и всички деца да се държат добре с родителите си и да не са бандити. Женя, 2 клас

Дай ми вълшебна пръчица и ще Те оставя на мира. Гарик, 2 клас

Моля те, направи живота по-прост. Павел, 4 клас

Покажи ми тихичко поне един ангел. Рая, 2 клас

Направи така, че през втория си живот да се родя във Франция и да бъда момче. Кира, 4 клас

Прости всички, които не са кръстени, и мен заедно с тях.
Филип, 3 клас

Господи, аз искам да умра без да ме боли. Таня, 4 клас

Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно. Вася, 2 клас

За какво да те помоля? Ами че Ти сам всичко знаеш. Алик, 4 клас

Изненадай ме, Господи. Артур, 3 клас

Когато умра, не искам нито в рая, нито в ада. Искам при Тебе. Вера, 3 клас

Изпари моите грехове. Толик, 3 клас

Хайде да се срещнем преди смъртта. Юра, 2 клас

Не моля за себе си, за човечеството моля. Направи така, че всички на света да живеят с 11 години повече, отколкото им се полага. Артур, 2 клас

Нека моя татко и моят дядо да станат ангели - те ще ме пазят. Женя, 1 клас

Покажи ме моля те на целия свят. Алла, 2 клас

Дай ми 1000000000000000000 долара. Ерик, 4 клас

Покажи ми как Ти ме обичаш. Ерна, 2 клас

Бих искала да дойда при Тебе на гости вкъщи. За една седмица. Алена, 1 клас

Пише Ти Антон. Ако е възможно, сътвори така, че моите любими играчки да оживеят. Антон, 2 клас

В една книжка прочетох стихотворение, че Ти си изпратил на враната парче сирене. Не можеш ли и на мен също да ми изпратиш? Много ми харесва. Вовка, 2 класСледва продължение...

Няма коментари: