декември 22, 2006

Еднорогът в градината

от Джеймс Търбър
---------------------
Веднъж, в слънчева утрин, един човек, който закусвал, вдигнал поглед от пържените си яйца и видял бял еднорог със златен рог спокойно да пасе розите в градината. Човекът се качил в спалнята, където жена му още спяла, и я събудил.
- В градината има еднорог - казал той. - Пасе розите.
Тя отворила едно враждебно око и го изгледала.
- Еднорогът е митологическо животно - казала тя и му обърнала гръб. Мъжът слязъл бавно долу и излязъл в градината. Еднорогът все още бил там; сега си пъхал главата из лалетата.
- Вземи, еднороже - казал човекът, откъснал една лилия и му я подал. Еднорогът я изял замислено. Въодушевен, защото имал еднорог в градината, мъжът се качил горе и отново събудил жена си.
- Еднорогът - казал той - изяде една лилия. - Жена му седнала в леглото и го загледала хладно.
- Ти си смахнат - казала тя - и аз ще накарам да те тикнат в лудницата.
Мъжът, който през целия си живот мразел думите "смахнат" и "лудница", още повече в тази слънчева утрин, когато имало еднорог в градината, се замислил за миг.
- Ще видим - казал той. Тръгнал към вратата. - Той има златен рог в средата на челото си. - След това се върнал в градината, за да гледа еднорога, но той бил изчезнал. Мъжът седнал сред розите и заспал.
Щом като съпругът излязъл от къщата, жена му станала и се облякла по най-бързия начин. Била много нервирана и в очите й светело злорадство. Телефонирала на полицията и на един психиатър; казала им да побързат и да вземат със себе си усмирителна риза. Когато пристигнали, те седнали и я загледали с голям интерес.
- Моят съпруг - казала тя - видял тази сутрин еднорог.
Полицаите погледнали психиатъра, а психиатъра погледнал полицаите.
- Каза ми, че еднорогът е изял една лилия - казала тя.
Психиатърът погледнал полицаите и полицаите погледнали психиатъра.
- Каза ми, че имал златен рог по средата на челото си.
След тържествен знак от страна на психиатъра полицаите скочили и хванали съпругата. Изживели тежки минути, докато я усмирят, защото се съпротивлявала яростно, но накрая успели. Точно, когато я напъхали в усмирителната риза, съпругът се върнал от градината.
- Казали ли сте на съпругата си, че сте видели еднорог? - попитали полицаите.
- Не съм, разбира се - отвърнал съпругът. - Еднорогът е митологическо животно.
- Това е всичко, което исках да знам - казал психиатърът. - Отведете я. Съжалявам, сър, но съпругата ви е съвсем смахната.
И те я отвели, ругаеща и крещяща, и я затворили в едно лечебно заведение. Оттогава съпругът си заживял щастливо.

Поука: Недейте да смятате смахнатите за такива, докато не ги вкарат в лудницата.
----------------------------------------------------------

Хммм....
Има и много по-хубава поука в приказките за еднорозите.
Тя се намира в книгата "Последният еднорог" на Питър Бийгъл, която вече излезе и на български език и за която може да научите от сайта й:
http://www.bukvite.com/lastunicorn/
А после да й се насладите искрено.
Защото ТЯ е истинската приказка за еднорозите.
Ако искате и друг жокер за тази приказка, то това е
прекрасния едноименен анимационен филм от преди време и хубавата музика към него. За тази музика на скоро писах един пост.

Поздравления на екипа издал тази книга!
Аз да се похваля, вече я имам :))

декември 02, 2006

Защото

Защо и кой измисли столовете?
Преди около 5000 години египтяните се научили да свързват здрави помежду им дървени части и започнали да правят четирикраки столове. Предполага се, че още по онова време някои народи са използвали трикраки столове. В някои обасти на Африка, например, всеки мъж си имал свой собствен стол и когато напускал къщата, синът носел след него столът му. Мъжете често сядат различно от жените и това не е случайно. Жените изопват крака, когато сядат на земята, или пък кръстосват краката си. Навярно това е най-удобната поза за държане на бебе, да се тъче или да се плетат кошници и да се вършат други работи.

Защо казваме "НАЗДРАВЕ", когато кихне някой?
Преди много време хората смятали, че има връзка между името и кихането. У някои племена съществувал обичай жрецът или знахарят да произнасят безкрайна поредица имена, докато бебето кихне. Това било знак за иостинското име. Други племена вярвали, че враг използва името на кихащия, за му стори зло. АКо някой обаче бързо казвал "наздраве", злото било отблсъкано.

Защо войниците започват да маршируват с левия си крак?
Когато тръгвали в бой, гръцките войници носели щита с лявата си ръка, защото за сръжението използвали дясната - открай време тя е по-силна и по-ловка при повечето хора. Който заеме такава позиция за нападение, той ще забележи, че извежда напред левия си крак. Това е причината войниците и до днес да започват да маршируват с левия си крак.

Защо мъжете си свалят шапката?
Обичаят да се оголва главата като знак на любезност е много стар. Преди 2000 години римляните носели свободно наметало, тога - при студено време можели да го замятат върху главата си. Когато мъж срещнел приятел, той не искал да остава прикрит и си разкривал главата. По-късно, в Средновековието, рицарите често носели доспехи и шлемове. За да покажат при среща своите добри намерения, те откривали визира и показвали лицето си. Когато били при приятели, сваляли целия шлем.
През следващите столетия вече нямало доспехи, нито шлемове и мъжете покривали главите си с най-различни шапки и качулки. Но се запазил този жест.

Защо при среща си стискаме ръцете за поздрав?
Към края на съществуването на Римската империя, морални ценности нямало вече и всеки можел да прави каквото си иска, за това и хората започнали да носят оръжие (за самоотбрана, а и не само), и когато трябвало да се покаже на случайно срещнат човек, че няма да му се навреди, се обръщала дясната длан нагоре за да види, че няма оръжие. По късно този обичай преминал в ръкостискане.