юли 01, 2006

Началото на юли


За жалост не съм посрещала досега слънцето на 1.07.
Може би той беше "истински" празник някога, по време на хипи движението и по време на НЕсвободата. Сега същността му се размива и всичко става пошло. В съзнанието ми това е една прекрасна картина съпътствана от много емоции. И защото се чуват все по-лоши и противоречиви разкази за Джулая по нашето Черноморие, може би няма да искам да го посрещам никога, за да не развалям красивия му невидим образ....
-------------------------------
Uriah Heep › July Morning

There I was on a july morning
Looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

At the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
And a road of my own

With the day came the resolution
Ill be looking for you
La la la la

I was looking for love
In the strangest places
Wasnt a stone
That I left unturned
Must have tried more
Than a thousand faces
But not one was aware
Of the fire that burned

In my heart, in my mind, in my soul
La la la la

There I was on a july morning
I was looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

And at the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
Yeah, and a road of my own

Няма коментари: