април 25, 2008

Супата на Женя

Женя е притеснена за супата. И е права!
Вкусът може да убива!

http://missby.wordpress.com/2008/02/26/mng/

Няма коментари: