юли 27, 2008

Тост I

Хубавият тост е солта на празника

Апетитът идва с яденето - казват фразцузите. Какво обаче е нужно, за да ти се отвори и глътка?
Достатъчно по количество и качество алкохол - ще отговори зажаднелият прагматик. Не, ще контрира грузинецът, настроението за пиене идва с добрата компания и с хубавите тостове. В този смисъл добре казаният тост е нещо като точно премереното количество сол за всяка хубава манджа.
Грузинците отдавна са признати за баш майстори на изкуството да се вдигат какви ли не тостове по всички възможни поводи. Грузински са и познатите на всеки гуляйджия думи като тамада (почетен ръководител на празненството) и алаверди (правото на ответен тост). Има обаче и други народи - ирландци, французи, италианци, които също са дали своя принос за развитието на изкуството да се вдигат тостове. Така с течение на годините са се оформили едни общоприети правила, които са се наложили като неписан протокол за изискано поведение при вдигането на наздравици.
Едно от основните изисквания за тоста е той да е остроумен, но в никакъв случай и дълъг. Когато вдигате наздравица, не забравяйте никога, че сътрапезниците ви наоколо стоят с пълни чаши, тръпнейки от желание да ги пресушат час по- скоро. Освен оригинален и кратък тостът не бива да завършва в никакъв случай с подканата да се пие до дъното чашата. Човекът, който е имал смелостта да вдигне наздравица, не бива да ограничава свободата на който и да било от сътрапезниците си, тъй като демократичният подход позволява на всеки да пие толкова, колкото душата му иска.
Ако краткостта е сестра на добре премерения тост, то баналността е най-голямата напаст за участниците в празничния гуляй. В този случай една от най-досадните покани е да пие за прекрасните дами. Най-често подобна нелепица е неотменна част от репертоара на някои кавалери, които използват подобен подход, за да привлекат към себе си вниманието на красавиците на масата. Така те допускат най-малко един гаф, тъй като е глупаво да очакват като женско алаверди тост за прекрасните кавалери.
И все пак, когато се вдига наздравица за дамите, тя може да е не само кратка, но и много оригинална.
Едно от задължителните правила при вдигането на тост е да не настоявате от съседа по маса да държи и той на всяка цена реч. Подобна покана издава най-малко липсата на такт. В крайна сметка, ако човек не е готов да вдигне тост, той или ще каже някаква баналност или пък, ако е обърнал повече чашки, ще измучи нещо нечленоразделно. Не забравяйте освен това, че колкото по-голям е броят на мераклиите за вдигане на тост, толкова по-трудно ще върви пиенето. Всяка наздравица изисква от компанията да застине на място с пълна чаша в ръка и да слуша умно. А това – съгласете се си е чиста загуба на време.

---- Корабокрушение. Капитанът, мичманът и юнгата са изхвърлени в открито море. Капитанът: "Господи, прати ми толкова талпи, колкото пъти жена ми е изневерявала". Десетки талпи засипали морето.
Мичманът: "Господи, прати ми толкова талпи, колкото пъти жена ми е изневерявала". Паднали няколко талпи, колкото да не е без хич. И мичманът се спасил. Юнгата: Господи, прати ми толкова талпи, колкото пъти жена ми е изневерявала". Никакъв отговор. Юнгата загинал.

Да пием за жените, които не оставят мъжете си в беда!

---- Змията помолила костенурката да я пренесе през реката. Плувайки, костенурката си мислела:
- Ухапе ли ме, ще я хвърля!
А змията през това време си повтаряла наум:
- Хвърли ли ме, ще я ухапя!

Да пием за женската дружба, помагаща да се преодоляват препятствия!

---- Един човек си вървял през гората и намерил костенурка. А костенурката заговорила с човешки глас: "Не ме убивай и ще ти се отблагодаря!" Човекът я взел, занесъл я в къщи, нахранил я и си легнал. "Пусни ме в леглото ти!" примолила му се костенурката. Сложил я той до себе си и в този миг костенурката се превърнала в прекрасна девойка. Тогава дошла жената на човека. "Какво става тук? - развикала се тя.
Човекът й разказал всичко и тя се успокоила.

Да пием за нашите жени, които вярват на всички истории, които им разказваме!

---- ....Чудна лятна нощ... Пейка в парка. Седят мъж и жена... и се обичат!
Следващата нощ. Още по-прекрасна. Същият парк, същата пейка, същият мъж... друга жена. И се обичат.
На другата вечер.. Даже още по-прекрасна от предишните... Същият парк, пейка, мъж..трета жена. И пак се обичат!

Да пием за постоянните мъже и непостоянните жени!

---- Оре си Маша трактористката необятната целина на колхоз “Красный пролетарий”. Изведнъж плугът се натъкнал на нещо твърдо и тракторът спира. Поразравя Маша и открива царски ковчег, в който спи царският син - от хубав, по-хубав. Не се въздържала Маша, целува го право в устата и както става в приказките, момъкът възкръсва.
- Благодаря ти, Маша, че ми върна живота - прошепва той. - Кажи ми три свои желания, които ще изпълня веднага!
Позамислила се Маша, погледнала го право в очите и отсякла:
- Имам само едно желание, което искам да изпълниш три пъти!
Напънал се царският син, изпълнил Машиното желание, но не издържал и издъхнал.

Да пием за Маша трактористката, която не допусна да се върне старият феодален строй!

4 коментара:

Real Haho каза...

....Чудна лятна нощ..Пейка в парка. Седят мъж и жена..и се обичат! Слдващата нощ.Още по-прекрасна.Същият парк, същата пейка, същият мъж...друга жена. И се обичат. На другата вечер..Даже още по-прекрасна от предишните..Същият парк, пейка, мъж..трета жена.И пак се обичат!

Да пием за постоянните мъже и непостоянните жени!
;)

Ana Bako каза...

Да пием! :)
Местя тоста отпред в поста :)

vlad каза...

С извинение, че пиша така, тук, толкова по-късно:

Оре си Маша трактористката необятната целина на колхоз “Красный пролетарий”. Изведнъж плугът се натъкнал на нещо твърдо и тракторът спира. Поразравя Маша и открива царски ковчег, в който спи царският син - от хубав, по-хубав. Не се въздържала Маша, целува го право в устата и както става в приказките, момъкът възкръсва.
- Благодаря ти, Маша, че ми върна живота - прошепва той. - Кажи ми три свои желания, които ще изпълня веднага!
Позамислила се Маша, погледнала го право в очите и отсякла:
- Имам само едно желание, което искам да изпълниш три пъти!
Напънал се царският син, изпълнил Машиното желание, но не издържал и издъхнал.
Да пием за Маша трактористката, която не допусна да се върне старият феодален строй!

Ana Bako каза...

Не се извинявай :) Приятно е, че пишеш.