септември 26, 2005

The corporation

Трябва повече да се гледат филми от рода на Тhe Corporation, за да може да се спаси човечеството, колкото и наивно да звучи...Преди 150 години корпоративното дружество представлява сравнително незначителна институция.
Днес то е вездесъщо.
Също както църквата, монархията и комунистическата партия в друго време и на други места, днес корпорацията е господстващата институция.
Този документален филм изследва характера, развитието, влиянието и възможните сценарии за бъдещето на днешната корпорация.
Започнала в доста тесни юридически рамки, кое позволява на днешната корпорация да придобие такава необикновена власт и влияние върху нашия живот?

Няма коментари: