януари 04, 2010

От "Четирите възрасти на любовта"

Един ден ангелите отишли при Бог и му казали:
- Боже, днес е отредено да оженим някого.
- Добре, намерете кого.
Полетели ангелите над земята. В една нива видели младеж - здрав, напет, работяга.
По-нататък в една градина съзрели девойка да се труди - красавица, кръв и мляко, неомъжена.
После видели пияница. Пиян-залян, всичко пропил.
Зад друг прозорец - девица - ленива, запусната, само за себе си мисли, домът й се руши.
Тогава Бог казал на ангелите:
- Да направим така - работягата ще оженим за ленивата, а пияницата за красавицата.
Помолили се ангелите на Бог:.
- Нека, Боже, направим обратното.
А Бог отвърнал:
- Ако ги съберем по двойки, едните ще грохнат от работа, а другите ще умрат от глад.
И така, летят ангелите. И при теб ще долетят.

Няма коментари: