януари 08, 2010

Тост V

към тостовете:
Грузинското кино е като грузински тост: протяжно, не бърза за никъде, с особено чувство за хумор.

***
За нашите прекрасни дами!

Съществува такъв обичай: когато се роди момиче – засаждат дърво, а когато девойката се превърне в жена – отрязват дървото!
Така че – да пием за "Greenpease"!

***
Живял някога един Дракон. Всеки месец той долитал в селото и изяждал по една девственица.
Нека пием за това Драконът да долети в нашия град, за да умре от глад!

***
Късно през нощта един монах се връщал към манастира, но по пътя се отбил в една странноприемница, за да похапне. Там го посрещнала красива млада жена. Тя го нагостила, но когато тръгнал да си ходи – вратата се оказала заключена. Тогава жената казала: “Изпълни едно от трите ми желания – или изпий бутилка шампанско, или заколи овца, или прекарай нощта с мен!”. Монахът се ужасил от тези греховни желания, но – какво да прави – нали трябва да се прибере в манастира – съгласил се да изпие шампанското. То, обаче, така го ударило в главата, че той хванал ножа, заклал една овца, след което преспал с красивата стопанка.
Вдигам тост за това всички желания на жените винаги да се изпълняват!

***
Живял в древността един падишах, който си имал звездоброец. И казал един ден падишахът на звездоброеца: “Ти винаги ми казваш истината и затова ще ти дам да си избереш една от моите три жени!”. Звездоброецът попитал и трите жени колко прави 2+2. Първата отговорила “Три”. “Икономична жена” – помислил си звездоброецът. Втората казала “Четири”. “Брей, умна жена!” – помислил си звездоброецът. А третата отговорила “Пет”. “Щедра жена” – рекъл си той. Но коя жена избрал в крайна сметка звездоброецът? Тази с най-големите цици!
Така че да пием за красивите жени!

***
Нека си представим, че жената е роза, а мъжът – вода. Какво е необходимо, за да не увяхва розата? Да я натопим във вода? Да! Но, освен това, водата трябва често да се сменя!
Да пием за това жените да са вечно свежи и красиви!

***
Да пием за всички прекрасни дами!.. И за останалите митични персонажи!

***
Когато една девойка прекрачва локва - тя повдига полата си до глезените.
Когато една девойка преминава река - тя повдига полата си до коленете...

Да пием за девойките, които прекосяват морета и океани!

***
Майка и дъщеря отишли на плажа. Момиченцето по едно време дотичало при майка си и попитало: “Мамо, мамо, а защо някой чичковци имат много в банските си, а други – малко?”. Майката се смутила и рекла: “Знаеш ли, дъще, просто някои чичковци са богати, а други – бедни, затова е така!”. Момиченцето си поиграло още малко, дотичало пак при мама си и извикало: “Мамо, мамо, а ето онзи чичко те гледа и забогатява направо пред очите ми!”
Да пием за жените, които правят мъжете богати!

***
Живяла някога прекрасна принцеса, която си имала своя любим мъж. Но бащата на принцесата не им позволил да се оженят. Тогава красавицата избягала от двореца заедно с любимия си, а бащата пуснал след тях потеря. Пътят отвел влюбените до върха на една скала. Тогава принцесата казала: “Няма да можем да живеем заедно, защото хората на баща ми ни настигат! Нека скочим от тази скала – така поне в смъртта ще бъдем заедно завинаги!”. Любимият се съгласил и скочил първи от скалата. А принцесата изведнъж се отказала и се прибрала от скалите, като по-късно се оженила за съответния принц.
Така че – да пием за това винаги да даваме път на жените!

***
По какво се отличават жените от дипломатите? Ако един дипломат казва “Да”, то това означава “Може би”, а ако една жена казва “Не”, то това също означава “Може би”. Ако дипломатът казва “Може би”, то това означава “Не”, но ако жената казва “Може би” – това си е чисто “Да”. Ако дипломатът казва “Не”, то това не е никакъв дипломат, а ако жената казва “Да”, то що за жена е тогава!?
Дайте да пием за дипломатичните жени!

Няма коментари: