април 28, 2010

To Do list

Да изгреба бръмбарите от мозъка си.
Да засадя на тяхно място зюмбюли.

Минерва

Няма коментари: