октомври 13, 2005

1 любоФ

- Каква нощ! - каза тя, докато гледаше тревата.
- Ъхъ... - каза той.
- Каква луна! - каза тя, докато се взираше в минаващите автомобили.
- Ъхъ... - каза той.
- Каква любов! - каза тя, докато търсеше падналата си обица.
- Колко банално! - каза той, докато си тръгваше.
- Ъхъ... - каза тя и продължи да търси обицата си.

Няма коментари: