октомври 17, 2005

3 любоФ

Любовта говорила на френски.
"Любовта говори на френски" - доволни отбелязали хората.
"Дрън - дрън! " - казала любовта и станала полиглот.
"Любовта говори на всички езици!" - провъзгласили хората доволни, че я разбират. Тук чашата преляла и тя млъкнала.
Хората я засипали с думи, с надеждата да изкопчат от нея нещо ясно и определено.
Не успели и заключили: "Кучка!"
И тя започнала да вие. Било нощ.

Няма коментари: