ноември 01, 2005

5 любоФ

Ватманът се влюби.
Без усилие изкара трамвая от релсите, за да я следва навсякъде.
Полянки, тесни улички, заведения, киносалони - трамваят не я изпускаше от поглед. "Колко било лесно да изкараш трамвая от релсите!" - мислеше си ватманът и както си мислеше взе, че свали хубавицата. След дългата целувка в тясната ватманска кабинка той се обърна напред и видя, че отново е в релсите. Спирка, втора, трета..
"Досада!" - изкрещя ватманът, глоби хубавицата, която се возеше без билет и я свали от трамвая. После слезе и той.

Няма коментари: