ноември 08, 2005

Е.М.Ремарк. "Трима другари"

Само нещастният познава щастието. Щастливият е манекен на жизнеността. Той само я показва, не я притежава. Светлината не сияе сред светлина, сияе само в тъмнина. Наздраве за тъмнината! Който е бил сред бурята, не знае какво да прави с една електростатична машина. Проклета да е бурята!...
... Има звезди, които още светят, всяка нощ, макар да са се пръснали преди десетки хиляди години!

Няма коментари: