декември 11, 2005

Крилати фрази II

Защо са крилати крилатите фрази?

Гордиев възел
Според легендата, разказана от древните историци, оракулът заповядал на фригийците, измъчени от вътрешни междуособици, да изберат за цар първия, когото срещнат на колесница с впрегнати волове по пътя към храма на Зевс. Те срещнали простия земеделец Гордий и веднага го провъзгласили за цар. За да засвидетелства своята признателност, той основал град Гордий и поставил колесницата, която променила съдбата му, в храма на Зевс. Към ока й завързал толкова сложен възел, че предсказвали господство над вселената за този, който един ден би могъл да го развърже. Александър Македонски (ІV в.пр.Хр)., минавайки през Гордий, изтеглил меча си и разсякъл "Гордиевия възел". Оттук идва и изразът "гордиев възел" за всяко объркано преплитане на обстоятелства; "да се разсече гордиевия възел" - означава да се реши някакво сложно, объркано дело, затруднения по насилствен, праволинеен, радикален начин.

Дамоклев меч
Изразът е възникнал от древногръцкото предание, разказано от Цицерон в съчинението му "Тускулански беседи". Дамокъл, един от приближените на сиракузкия тиран Дионисий Старши (432-367 г.пр.Хр.) започнал завистливо да говори за него като за най-щастливия сред хората. Дионисий за да даде урок на завистника, го поставил на своето място. По времето на богат пир Дамокъл видял, че над главата му виси на конски косъм остър меч. Дионисий му обяснил, че това е символ на онези опасности, на които той като владетел е подложен постоянно, независимо че отстрани животът му изглеждал щастлив. Оттук идва изразът "дамоклев меч", означаващ надвиснала, заплашителна опасност.

Парите не миришат
Изразът идва от думите на римския император Веспасиан (69-79 г.сл.Хр.), които той изрекъл, както разказва за това Светоний в неговите жизнеописания, по следния повод. Когато синът на Веспасиан Тит упрекнал баща си, че е въвел налог върху обществените тоалетни, Веспасиан поднесъл към носа му пари, постъпили от този налог и го попитал дали миришат. На отрицателния отговор на Тит, Веспасиан казал: "И все пак те са от урина". Към думите на Веспасиан се добавя и стихът на 14-та сатира на Ювенал: "Мирисът на дохода е хубав, какъвто и да е произходът му".

To be continued...

3 коментара:

Анонимен каза...

Гордий.
Не можах да разбера защо колесницата трябва да е с впрегнати волове? Или украшение към легендата?
Мисля си че,Александър Македонски преди да разсече възела е опитал да го развърже.Това е поуката от легендата.Тази легенда ми напомня за Колумб и яйцето.
Джосер.

Ana Bako каза...

Разни хора, разни преводи... :) Надали някой знае прекалената истина.

Ето един друг текст:
В град Гордион Александър посреща гръцки подкрепления, които се присъединяват към него. Широко разпространена по тези земи е турската легенда за Александър Македонски и Гордиевия възел. В храма на Зевс лежала стара земеделска двуколка, чиято теглилка била завързана с много сложен възел от лико. Местните жители вярвали, че който успеел да го развърже, щял да стане господар на Азия. Завели Александър при двуколката, той извадил меча си и разсякъл възела на две. Същата нощ над Гордион се изсипала страхотна гръмотевична буря. Боговете били сърдити на Александър, защото силата му вече била равна с тяхната. Оттук започнала и славната история на Александър Велики.

Или пък така:
После той продължил на север, към равнините в Централна Турция, където се намира древният град Гордион. Александър отива там, за да посрещне гръцките подкрепления. Мястото е свързано със странна легенда, която гласи, че в храма на Зевс имало стара двуколка, чийто теглич бил завързан с много сложен възел от лико.
Според поверието, който първи развържел възела, щял да стане господар на Азия. Ариан казва, че щом пристигнали, Александър веднага се отправил към храма. Той изгледал ужасния възел и разбрал, че с търпение няма да постигне нищо. Не е известно какво точно се е случило. Някои казват, че македонският водач измъкнал пръчката между ярема и теглича, разхлабил възела и измъкнал ярема. Според други, Александър извадил меч и казал: „Няма значение как ще го развържа“ – и разсякъл възела, за да открие скритите краища. Същата вечер града бил връхлетян от гръмотевична буря, боговете били на негова страна. От този момент започва легендата за Александър Велики.

Открийте 10-те разлики :) Колко много различия в една и съща тема !!!

Анонимен каза...

Гордий, гр.Гордий, Храмът на Зевс, Колесница, Сложен възел, Александър
Македонски и разсичане на възела.
Останалото е пудра.